umat

Kesatuan Umat

Bismillahirrahmanirrahim… Suatu permasalahan yang melanda umat Islam hari ini ialah perpecahan. Perpecahan dalam pelbagai bentuk dan cara, namun, saya ingin menfokuskan kepada perpecahan yang berlaku sesama umat Islam yang ada […]